Search for tag: "participatory media"

130129 Ericsson: "Deltagarkultur: spel, teknik och overkligheter"

Deltagarkultur: spel, teknik och overkligheter Martin Ericsson Gamemaster, Bardo AB "Deltagarkultur skapas av en samverkande grupp i ögonblicket. Den finns överallt, men vi…

From  Jon Svensson on November 1st, 2019 3 plays 0  

110414 Ekström: "Knowing Audiences, Knowing Media: Performing Publics at the Early Twentieth-Century Fun Fair"

Knowing Audiences, Knowing Media: Performing Publics at the Early Twentieth-Century Fun Fair Anders Ekström Kungliga tekniska högskolan

From  Jon Svensson on October 1st, 2019 1 plays 0