Search for tag: "medieforskning"

090311 Karlsson: "Nätjournalistik – Fakta, förväntningar och farhågor"

Nätjournalistik – Fakta, förväntningar och farhågor Michael Karlsson, Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet Digitaliseringen har radikalt ändrat…

From  Jon Svensson 5 plays 0