Search for tag: "journalistik"

090311 Karlsson: "Nätjournalistik – Fakta, förväntningar och farhågor"

Nätjournalistik – Fakta, förväntningar och farhågor Michael Karlsson, Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet Digitaliseringen har radikalt ändrat…

From  Jon Svensson 5 plays 0  

150518 Johansson & Schüldt: "Humaniora i gränslandet mellan akademi och journalistik"

Humaniora i gränslandet mellan akademi och journalistik Per Johansson & Eric Schüldt Öppen föreläsning på temat "Humaniora i gränslandet mellan akademi…

From  Jon Svensson 5 plays 0