Search for tag: "interaktion och design"

140515 Reimer: "Kollaborativa medier. Design, produktion, konsumtion och nya förhållningssätt till medier"

Kollaborativa medier. Design, produktion, konsumtion och nya förhållningssätt till medier Bo Reimer, Malmö högskola Den traditionella medieforskarrollen består av…

From  Jon Svensson 7 plays 0