Search for tag: "pedagogik"

Kandidatkurs i pedagogik

För mer information om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/kandidatkurs-i-pedagogik/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet. För mer…

From  Ulrika Sahlén on May 3rd, 2018 314 plays 0  

Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv

För mer information om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/normkritiska-perspektiv-pa-vardag-och-arbetsliv/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå…

From  Ulrika Sahlén on May 2nd, 2018 346 plays 0  

Idrott och hälsa 3

Filmerna är producerade på Pedagogiska institutionen. För mer information om våra filmer kan du kontakta Ulrika Sahlén, ulrika.sahlen@umu.se. För mer information…

From  Ulrika Sahlén on February 2nd, 2018 58 plays 0  

Organizational Leadership Development

För mer information: https://www.umu.se/en/education/courses/organizational-leadership-development/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet.…

From  Anna Frohm on February 1st, 2018 385 plays 0  

Idrott och hälsa I

För mer information om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/idrott-och-halsa-1/ Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet. För mer …

From  Anna Frohm on February 1st, 2018 311 plays 0  

Intervju som datainsamlingsmetod (del1)

Föreläsning om intervju som (kvalitativ) datainsamlingsmetod

From  Tomas Holmgren on February 1st, 2018 323 plays 0  

Vad är pedagogik?

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet beskriver ämnet pedagogik. För mer information om våra filmer kan du kontakta Ulrika Sahlén, ulrika.sahlen@umu.se.

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 1,955 plays 0  

Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete, 30 hp

För mer information om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/pedagogik-b-med-inriktning-mot-sjalvstandigt-arbete/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på…

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 235 plays 0  

Pedagogik B, 30 hp

För mer information: https://www.umu.se/utbildning/kurser/pedagogik-b2/Filmen är producerad på Pedagogiska institutionen. För mer information om våra filmer kan du…

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 310 plays 0  

Pedagogik A, 30 hp

För mer information: https://www.umu.se/utbildning/kurser/pedagogik-a2/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet. För mer information om…

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 2,644 plays 0  

HR-arbete i teori och praktik II, 15 hp

För mer information: https://www.umu.se/utbildning/kurser/hr-arbete-i-teori-och-praktik-ii2/

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 305 plays 0  

HR-arbete i teori och praktik, 15 hp

För mer information: https://www.umu.se/utbildning/kurser/hr-arbete-i-teori-och-praktik2/Filmen är producerad vid Pedagogiska institutionen på Umeå universitet. För mer …

From  Ulrika Sahlén on January 20th, 2018 2,282 plays 0