Search for tag: "arkiv"

201117 Sandell & Lernestål: "Grupp LXIV – En historisk utmaning"

Det Hallwylska arkivet (Gr LXIV) består av flera miljoner dokument av vitt skilda sorter: kvitton, brev, fotografier, noter, teckningar etc. Faktum är att ingen vet hur många…

From  Jon Svensson on November 26th, 2020 16 plays 0