Search for tag: "idéhistoria"

150518 Johansson & Schüldt: "Humaniora i gränslandet mellan akademi och journalistik"

Humaniora i gränslandet mellan akademi och journalistik Per Johansson & Eric Schüldt Öppen föreläsning på temat "Humaniora i gränslandet mellan akademi…

From  Jon Svensson on August 12th, 2019 5 plays 0