Search for tag: "tryptosomiasis"

Tropikinfektioner - Tryptosomiasis (5)

Instuderingsfrågor1) Vilka två sjukdomar orsakar denna parasit?2) Är dessa två sjukdomar allvarliga eller inte?3) Varför går den ena sjukdomens att förebygga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 37 plays 0