Search for tag: "tropiska infektioner"

Tropikinfektioner - Tryptosomiasis (5)

Instuderingsfrågor1) Vilka två sjukdomar orsakar denna parasit?2) Är dessa två sjukdomar allvarliga eller inte?3) Varför går den ena sjukdomens att förebygga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 37 plays 0  

Tropikinfektioner - Leishmania (4)

Instuderingsfrågor1) Vad är Leishmania?2) Vilka konsekvenser har sjukdomen för den enskilde?3) Dör man av detta? Varför?4) Varför kan man inte utrota en sån…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 43 plays 0  

Tropikinfektioner - Schistosomiasis (3)

Instuderingsfrågor1) Detta är en av de tropikinfektioner man mycket sällan hör något om, vad kan det innebära för de drabbade? 2) Är denna sjukdom vanlig…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 57 plays 0  

Tropikinfektioner - Blödarfeber (2)

Instuderingsfrågor1) Hur smittar Ebola? 2) Hur ska man skydda sig om man jobbar med Ebola?3) Vilka andra blödarfebrar finns det?4) Hur kommer det sig att man just för Ebola kommit…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0  

Tropikinfektioner - Myggburna febersjukdomar (1)

Instuderingsfrågor1) Hur kan myggan vara tropikens farligaste djur? 2) Kan vi bekämpa myggan? Hur? Vilka konsekvenser får det? 3) Vilka sjukdomar sprids via myggor?4) Hur vanliga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0