Search for tag: "sociologiska klassiker"

Marx1: Introduktion till Marx

Detta är introduktionsfilmen till min filmserie om Karl Marx. Filmen har spelats in för att användas på Sociologi A moment 2: Grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on October 1st, 2018 494 plays 0