Search for tag: "social sammanhållning"

Durkheim2: Socal sammanhållning

Denna film avses visas på sociologi a moment 2: Grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on October 20th, 2018 427 plays 0