Search for tag: "schistosomiasis"

Tropikinfektioner - Schistosomiasis (3)

Instuderingsfrågor1) Detta är en av de tropikinfektioner man mycket sällan hör något om, vad kan det innebära för de drabbade? 2) Är denna sjukdom vanlig…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 57 plays 0