Search for tag: "sårinfektion"

Tropikinfektioner - Leishmania (4)

Instuderingsfrågor1) Vad är Leishmania?2) Vilka konsekvenser har sjukdomen för den enskilde?3) Dör man av detta? Varför?4) Varför kan man inte utrota en sån…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 43 plays 0  

Sårinfektioner

Instuderingsfrågor1) Hur undviker man att få sår?2) Hur tar man hand om ett akut sår?3) Om ett sår blir infekterat, vad gör man då?4) Hur tar man hand om en…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 63 plays 0