Search for tag: "metodregler"

Durkheim3: metodregler

Denna film används på sociologi A moment 2: grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on October 20th, 2018 463 plays 0