Search for tag: "malaria"

Tropikinfektioner - Myggburna febersjukdomar (1)

Instuderingsfrågor1) Hur kan myggan vara tropikens farligaste djur? 2) Kan vi bekämpa myggan? Hur? Vilka konsekvenser får det? 3) Vilka sjukdomar sprids via myggor?4) Hur vanliga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0