Search for tag: "luftvägsinfektioner"

Luftvägsinfektioner - Coronavirus (4)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för Coronavirus?2) Hur kommer det sig att så många blir smittade i Pandemin av COVID-19?3) Varför ser kurvan…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 11th, 2021 71 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Tuberkulos (6)

Instuderingsfrågor1) Vad vet ni om tuberkulos idag?2) Vad är så speciellt med tuberkulosbakterien?3) Varför kallas tuberkulos en "fattigdomssjukdom"?4) Hur skulle man…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 29th, 2020 60 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Bakterieorsakade luftvägsinfektioner (5)

Instuderingsfrågor1) Vilka typer av bakterieorsakade luftvägsinfektioner finns det?2) Varför är de övre bakterieorsakade luftvägsinfektionerna viktiga?3) Är det…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 29th, 2020 66 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Influensa (3)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för just influensa?2) Varför kan influensa orsaka epidemier och pandemier?3) Varför dog så många i just…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 28th, 2020 61 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Förkylningar (2)

Instuderingsfrågor1) Vad är problemet med förkylningar?2) Är förkylningar farliga?

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 28th, 2020 55 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Den friska luftvägen (1)

Instuderingsfrågor1) Vad gör den friska luftvägen?2) Hur skyddas luftvägen?3) Vilka är extra utsatt för luftvägsinfektioner?

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 28th, 2020 53 plays 0