Search for tag: "leishmania"

Tropikinfektioner - Leishmania (4)

Instuderingsfrågor1) Vad är Leishmania?2) Vilka konsekvenser har sjukdomen för den enskilde?3) Dör man av detta? Varför?4) Varför kan man inte utrota en sån…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 43 plays 0