Search for tag: "kolera"

Buk- och Tarminfektioner - Tarminfektioner (3)

Instuderingsfrågor1) Hur smittas man med en tarminfektion?2) Om man får en tarminfektion, hur botar man den?3) Vad är ORS? Vad innehåller det och varför är det…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 67 plays 0