Search for tag: "klassiker"

Durkheim4: Funktion och konsensus

Detta är den fjärde delen i serien om Durkheim. Filmen ges på sociologi a moment 2: grundläggande sociologisk teori

From  Daniel Larsson on January 28th, 2019 240 plays 0  

Marx1: Introduktion till Marx

Detta är introduktionsfilmen till min filmserie om Karl Marx. Filmen har spelats in för att användas på Sociologi A moment 2: Grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on October 1st, 2018 494 plays 0