Search for tag: "karl marx"

Marx4: Ekonomikritik

From  Daniel Larsson on October 11th, 2018 377 plays 0  

Marx5: Sociala_klasser

I denna den femte filmen om Marx pratar jag om klass och vad Marx menade med klass.

From  Daniel Larsson on October 11th, 2018 368 plays 0  

Marx3: kunskapsteori

Denna film ingår som undervisningsmaterial till sociologi A moment 2.

From  Daniel Larsson on October 10th, 2018 465 plays 0  

Marx1: Introduktion till Marx

Detta är introduktionsfilmen till min filmserie om Karl Marx. Filmen har spelats in för att användas på Sociologi A moment 2: Grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on October 1st, 2018 494 plays 0