Search for tag: "influensa"

Luftvägsinfektioner - Influensa (3)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för just influensa?2) Varför kan influensa orsaka epidemier och pandemier?3) Varför dog så många i just…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 28th, 2020 61 plays 0