Search for tag: "infektion"

Olika smittämnen

FöreläsareUrban Johansson Kostenniemi

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 10th, 2022 55 plays

Hur tar vi mikrobiologiska prover?

Föreläsare Elin Johansson

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 4th, 2022 64 plays

Barns infektioner - Smittsamma barnsjukdomar (5)

Instuderingsfrågor 1) Vad är det farliga med respektive smittsam barnsjukdom?2) Vilka barnsjukdomar är "extra farliga"?3) Vilka barnsjukdomar är "extra…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 8th, 2022 51 plays

Barns infektioner - Barns hälsa i världen (4)

Instuderingsfrågor 1) Hur kan man mäta barndödlighet?2) Vad beskriver de olika måtten på barndödlighet egentligen?3) Vad dör barn av i världen idag? …

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 8th, 2022 43 plays

Barns infektioner - Har barn rättigheter? (3)

Instuderingsfrågor 1) Vilket dokument styr barns rättigheter i världen?2) Vilka är de viktigaste rättigheterna som ett barn har? Resurser/LänkarBarns rättigheter…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 8th, 2022 38 plays

Barns infektioner - Barn vs. Vuxna (2)

Instuderingsfrågor 1) Vad skiljer ett barn mot en vuxen?2) När är det viktigt att veta skillnaden mellan barn och vuxna? Resurser/LänkarBarns utveckling (1177) …

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 8th, 2022 48 plays

Barns infektioner - Vad är ett barn? (1)

Instuderingsfrågor 1) Vad är egentligen definitionen av ett barn?2) Kan man definiera barn olika?3) När blir man ett barn?4) När slutar man vara ett barn?5) Vilka är de…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 8th, 2022 42 plays

Luftvägsinfektioner - Virala luftvägsinfektioner (1)

Instuderingsfrågor 1) Vilka virus kan orsaka en nedre luftvägsinfektion? 2) Hur smittar de olika luftvägsvirusen? Resurser/LänkarInternetmedicin (Influensa)…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 7th, 2022 143 plays

Tarminfektioner (2)

Instuderingsfrågor 1) Virusorsakade tarminfektioner går ej att behandla, men, vilken egenvård kan man rekommendera?2) Hur mycket vätska behöver en person med en…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 7th, 2022 121 plays

Tarminfektioner (1)

Instuderingsfrågor 1) Hur smittar tarminfektioner och hur kan man förebygga tarminfektioner? 2) Vilka frågor är extra viktiga i anamnesen vid en tarminfektion?3) Hur utreds en…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 7th, 2022 123 plays

Luftvägsinfektioner - Virala luftvägsinfektioner (2)

Instuderingsfrågor 1) Hur skiljer man en bakterieorsakad lunginflammation mot en virusorsakad nedre luftvägsinfektion? 2) Vilken behandling kan man ge vid de olika virala…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 7th, 2022 117 plays

Smittspridning - Vårdhygien

Instuderingsfrågor 1) Hur kan man minska risk för endogen smittspridning?2) Hur hindrar man smitta på sjukhus och i vårdsituationer? Resurser/LänkarVårdhygien i…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 4th, 2022 119 plays

Smittspridning - Smittskyddslagen

Instuderingsfrågor 1) Vilka krav ställer Smittskyddslagen på läkare?2) Vilka skyldigheter har patienter med smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen?3) Vilka…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 4th, 2022 133 plays

Urinvägsinfektioner (2)

Instuderingsfrågor 1) Hur väljer man antibiotika vid en hög urinvägsinfektion?2) Varför kan man inte använda samma antibiotika som vid en nedre urinvägsinfektion?…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 4th, 2022 143 plays

Urinvägsinfektioner (1)

Instuderingsfrågor 1) Vilka symtom och kliniska fynd talar för en hög urinvägsinfektion?2) Vilka är de vanligaste bakterierna att orsaka hög urinvägsinfektion?3)…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 4th, 2022 144 plays

Antibiotika - Nyttig grundkunskap

Instuderingsfrågor 1) Vad skiljer ett bakterecid mot ett bakterestatiskt antibiotika?2) Vad betyder CMAX, AUC och tid över MIC?3) Vid vilka typer av antibiotika vill man nå ett…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 4th, 2022 195 plays 0