Search for tag: "infektion"

Sepsis (fördjupning) - Hur känner man igen Sepsis?

Sepsisföreläsning i tre delar för fördjupningskurs i Infektionssjukvård. Del 3: Hur känner man igen sepsis?

From  Urban Johansson Kostenniemi on August 29th, 2021 8 plays 0  

Sepsis (fördjupning) - Varför dör man av Sepsis egentligen?

Sepsisföreläsning i tre delar för fördjupningskurs i Infektionssjukvård. Del 1: Varför dör man av Sepsis egentligen?

From  Urban Johansson Kostenniemi on August 29th, 2021 4 plays 0  

Sepsis (fördjupning) - Vad är Sepsis egentligen?

Sepsisföreläsning i tre delar för fördjupningskurs i Infektionssjukvård. Del 1: Vad är Sepsis egentligen?

From  Urban Johansson Kostenniemi on August 29th, 2021 4 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Coronavirus (4)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för Coronavirus?2) Hur kommer det sig att så många blir smittade i Pandemin av COVID-19?3) Varför ser kurvan…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 11th, 2021 71 plays 0  

Buk- och Tarminfektioner - Tarminfektioner (3)

Instuderingsfrågor1) Hur smittas man med en tarminfektion?2) Om man får en tarminfektion, hur botar man den?3) Vad är ORS? Vad innehåller det och varför är det…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 66 plays 0  

Buk- och Tarminfektioner - Bukinfektioner (2)

Instuderingsfrågor1) Hur vet vi vilket organ i buken som är sjukt?2) Hur utreder man en patient med akut buksmärta och feber?3) Vad är egentligen skillnaden mellan infektion och…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 66 plays 0  

Buk- och Tarminfektioner - Den friska buken (1)

Instuderingsfrågor1) Vilka organ har vi i buken och vad gör dom?2) Hur skyddas tarmen och hur skyddas övriga organ i buken?3) Vilka är extra utsatta för buk- och…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 63 plays 0  

Tropikinfektioner - Tryptosomiasis (5)

Instuderingsfrågor1) Vilka två sjukdomar orsakar denna parasit?2) Är dessa två sjukdomar allvarliga eller inte?3) Varför går den ena sjukdomens att förebygga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 37 plays 0  

Tropikinfektioner - Leishmania (4)

Instuderingsfrågor1) Vad är Leishmania?2) Vilka konsekvenser har sjukdomen för den enskilde?3) Dör man av detta? Varför?4) Varför kan man inte utrota en sån…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 43 plays 0  

Tropikinfektioner - Schistosomiasis (3)

Instuderingsfrågor1) Detta är en av de tropikinfektioner man mycket sällan hör något om, vad kan det innebära för de drabbade? 2) Är denna sjukdom vanlig…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 57 plays 0  

Tropikinfektioner - Blödarfeber (2)

Instuderingsfrågor1) Hur smittar Ebola? 2) Hur ska man skydda sig om man jobbar med Ebola?3) Vilka andra blödarfebrar finns det?4) Hur kommer det sig att man just för Ebola kommit…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0  

Tropikinfektioner - Myggburna febersjukdomar (1)

Instuderingsfrågor1) Hur kan myggan vara tropikens farligaste djur? 2) Kan vi bekämpa myggan? Hur? Vilka konsekvenser får det? 3) Vilka sjukdomar sprids via myggor?4) Hur vanliga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0  

Sårinfektioner

Instuderingsfrågor1) Hur undviker man att få sår?2) Hur tar man hand om ett akut sår?3) Om ett sår blir infekterat, vad gör man då?4) Hur tar man hand om en…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 63 plays 0  

Vaccination - Massvaccination (5)

Instuderingsfrågor1) När är det läge att genomföra en massvaccination? 2) Vilka steg ingår när man planerar? 3) Hur vet man hur mycket vaccin det kommer gå…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 52 plays 0  

Vaccination - Vaccinationsprogram (4)

Instuderingsfrågor1) Varför klumpa ihop flera vaccin till ett program? 2) Varför ser vaccinationsprogram olika ut i olika länder? Resurser/LänkarFolkhälsomyndigheten:…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 54 plays 0  

Vaccination - Det ultimata vaccinet (3)

Instuderingsfrågor1) Om du skulle bygga ihop ett drömvaccin, vilka egenskaper skulle det ha?2) Vilka svårigheter finns med vaccination?3) Hur kan man bemöta…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 56 plays 0