Search for tag: "hudinfektion"

Sårinfektioner

Instuderingsfrågor1) Hur undviker man att få sår?2) Hur tar man hand om ett akut sår?3) Om ett sår blir infekterat, vad gör man då?4) Hur tar man hand om en…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 63 plays 0