Search for tag: "grundläggande teori"

Durkheim5: Durkheims betydelse

Detta är den femte filmen i serien om Durkheim. Filmen används på Sociologi A moment 2: grundläggande sociologisk teori.

From  Daniel Larsson on January 28th, 2019 216 plays 0