Search for tag: "epidemi"

Luftvägsinfektioner - Coronavirus (4)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för Coronavirus?2) Hur kommer det sig att så många blir smittade i Pandemin av COVID-19?3) Varför ser kurvan…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 11th, 2021 71 plays 0  

Tropikinfektioner - Tryptosomiasis (5)

Instuderingsfrågor1) Vilka två sjukdomar orsakar denna parasit?2) Är dessa två sjukdomar allvarliga eller inte?3) Varför går den ena sjukdomens att förebygga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 37 plays 0  

Tropikinfektioner - Leishmania (4)

Instuderingsfrågor1) Vad är Leishmania?2) Vilka konsekvenser har sjukdomen för den enskilde?3) Dör man av detta? Varför?4) Varför kan man inte utrota en sån…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 43 plays 0  

Tropikinfektioner - Schistosomiasis (3)

Instuderingsfrågor1) Detta är en av de tropikinfektioner man mycket sällan hör något om, vad kan det innebära för de drabbade? 2) Är denna sjukdom vanlig…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 57 plays 0  

Tropikinfektioner - Blödarfeber (2)

Instuderingsfrågor1) Hur smittar Ebola? 2) Hur ska man skydda sig om man jobbar med Ebola?3) Vilka andra blödarfebrar finns det?4) Hur kommer det sig att man just för Ebola kommit…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0  

Tropikinfektioner - Myggburna febersjukdomar (1)

Instuderingsfrågor1) Hur kan myggan vara tropikens farligaste djur? 2) Kan vi bekämpa myggan? Hur? Vilka konsekvenser får det? 3) Vilka sjukdomar sprids via myggor?4) Hur vanliga…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 58 plays 0  

Vaccination - Massvaccination (5)

Instuderingsfrågor1) När är det läge att genomföra en massvaccination? 2) Vilka steg ingår när man planerar? 3) Hur vet man hur mycket vaccin det kommer gå…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 52 plays 0  

Vaccination - Vaccinationsprogram (4)

Instuderingsfrågor1) Varför klumpa ihop flera vaccin till ett program? 2) Varför ser vaccinationsprogram olika ut i olika länder? Resurser/LänkarFolkhälsomyndigheten:…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 54 plays 0  

Vaccination - Det ultimata vaccinet (3)

Instuderingsfrågor1) Om du skulle bygga ihop ett drömvaccin, vilka egenskaper skulle det ha?2) Vilka svårigheter finns med vaccination?3) Hur kan man bemöta…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 57 plays 0  

Vaccination - Vaccinationsteknik (2)

Instuderingsfrågor1) På vilka sätt kan man ge ett vaccin? 2) Vilka fördelar och nackdelar finns det? 3) Kan det vara farligt att vaccinera på vissa sätt?…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 57 plays 0  

Vaccination - Hur funkar vaccin? (1)

Instuderingsfrågor1) Vad är vaccin? 2) Hur kan man bli skyddad av vaccin? 3) Vad innebär herd immunity?4) Hur uppstår herd immunity?5) Varför är herd immunity så…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 1st, 2020 77 plays 0  

Luftvägsinfektioner - Influensa (3)

Instuderingsfrågor1) Varför är man så orolig för just influensa?2) Varför kan influensa orsaka epidemier och pandemier?3) Varför dog så många i just…

From  Urban Johansson Kostenniemi on March 28th, 2020 61 plays 0