Search for tag: "akut buk"

Buk- och Tarminfektioner - Bukinfektioner (2)

Instuderingsfrågor1) Hur vet vi vilket organ i buken som är sjukt?2) Hur utreder man en patient med akut buksmärta och feber?3) Vad är egentligen skillnaden mellan infektion och…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 66 plays 0  

Buk- och Tarminfektioner - Den friska buken (1)

Instuderingsfrågor1) Vilka organ har vi i buken och vad gör dom?2) Hur skyddas tarmen och hur skyddas övriga organ i buken?3) Vilka är extra utsatta för buk- och…

From  Urban Johansson Kostenniemi on April 2nd, 2020 63 plays 0