190131 Svensson: "Behind the algorithm"

Uppladdad av Jon Svensson 7 Månader sedan  

views comments