Sök efter media från: "Karl Idberger"

Lämna in videouppgift i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on maj 15, 2018 121 plays 0  

Videouppgift i Cambro

Hur man laddar upp en ny film till UmuPlay och sedan lämnar in till Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 35 plays 0  

Kontrollera Quizresultat

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 5 plays 0  

Skapa Quiz i UmuPlay

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 17 plays 0  

Skapa och publicera spellistor i UmuPlay

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 57 plays 0  

E-juridik del 1

Juridiska aspekter på e-lärande. Presentation av Chatarina Larson,universitetsjurist vid universitetsledningens kansli, Umeå universitet. Seminarium inspelad 2015-05-19.…

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 28 plays

E-juridik del2

Tips kring e-lärande och upphovsrätt. Presentation av Helen Hed, Bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Umeå universitet. Seminarium inspelad 2015-05-19. Åhörarkopior…

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 14 plays

Rätta en inlämnad Videouppgift i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 6 plays 0  

Lägga till filmer till en spellista i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 26 plays 0  

Publicera film på andra Cambrosajter

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 43 plays 0  

Göra en inspelning med UmuPlay

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 281 plays 0  

Skapa spellista

Filmen visar hur man skapar en spellista i UmUPlay på en kurssajt.

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 13 plays 0  

UmUplayallmänt

Filmen beskriver hur UmUPlay är strukturerat i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 51 plays 0  

Ladda upp film i Min Media

Filmen visar hur man laddar upp film i Min Media i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 132 plays 0  

infogafilmeditor

Filmen visar hur man infogar film från UmuPlay med hjälp av en editor i Cambro

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 30 plays 0  

Ladda hem och installera Capturespace

Uppladdad av  Karl Idberger on februari 01, 2018 296 plays 0