Sök efter media från: "Jenny Eklöf"

Canvas Modules

Uppladdad av  Jenny Eklöf on maj 05, 2020 18 plays 0  

Canvas syllabus tool

Uppladdad av  Jenny Eklöf on maj 05, 2020 16 plays 0  

Canvas front page

Uppladdad av  Jenny Eklöf on maj 05, 2020 23 plays 0  

Camtasia part 3: Saving and uploading your video

Uppladdad av  Jenny Eklöf on mars 16, 2020 19 plays 0  

Camtasia part 2: Basic editing

Uppladdad av  Jenny Eklöf on mars 16, 2020 14 plays 0  

Camtasia part 1: Record from within Powerpoint

Uppladdad av  Jenny Eklöf on mars 16, 2020 20 plays 0  

Studentkårsfilm

I denna film berättar Emilia Barsk, studentombud på Umeå studentkår, om kårens arbete och hur distansstudenter kan kontakta kåren vid problem eller frågor.

Uppladdad av  Jenny Eklöf on januari 31, 2019 33 plays 0  

Revidering av bemanningsplaner

Instruktion till ämneskoordinatorer på Idesam om hur de reviderar Excelfiler i Aurora.

Uppladdad av  Jenny Eklöf on december 11, 2018 9 plays 0  

Textning av videoföreläsning

I denna film visar Jenny Eklöf hur det går till att lägga till textning på en skärminspelad videoföreläsning. Programmet som används för detta är…

Uppladdad av  Jenny Eklöf on september 25, 2018 11 plays 0  

Intro_Lektioner

I denna film förklarar Jenny vilken den pedagogiska poängen med att använda Lektionsverktyget i Cambro är.

Uppladdad av  Jenny Eklöf on maj 03, 2018 3 plays 0  

Lärandestöd.wmv

Uppladdad av  Jenny Eklöf on maj 02, 2018 7 plays 0  

Att söka kurser på programmet

En film som beskriver hur programstudenter anmäler sig till kurser på Antagning.se

Uppladdad av  Jenny Eklöf on februari 01, 2018 25 plays 0