Sök efter media från: "Jenny Eklöf"

Studentkårsfilm

I denna film berättar Emilia Barsk, studentombud på Umeå studentkår, om kårens arbete och hur distansstudenter kan kontakta kåren vid problem eller frågor.

Uppladdad av  Jenny Eklöf 7 Månader sedan 30 views 0  

Revidering av bemanningsplaner

Instruktion till ämneskoordinatorer på Idesam om hur de reviderar Excelfiler i Aurora.

Uppladdad av  Jenny Eklöf 9 Månader sedan 7 views 0  

Textning av videoföreläsning

I denna film visar Jenny Eklöf hur det går till att lägga till textning på en skärminspelad videoföreläsning. Programmet som används för detta är…

Uppladdad av  Jenny Eklöf 11 Månader sedan 9 views 0  

Intro_Lektioner

I denna film förklarar Jenny vilken den pedagogiska poängen med att använda Lektionsverktyget i Cambro är.

Uppladdad av  Jenny Eklöf Ett år sedan 1 views 0  

Lärandestöd.wmv

Uppladdad av  Jenny Eklöf Ett år sedan 7 views 0  

Att söka kurser på programmet

En film som beskriver hur programstudenter anmäler sig till kurser på Antagning.se

Uppladdad av  Jenny Eklöf Ett år sedan 16 views 0